فروش مالتی پنل میتر انواع پنل میتر در ظرفیت ها و موارد کاربری متنوع در بازرگانی الکترو اتکال قابل ارائه می باشد. در هر صنعتی که مونیتورینگ و یا کنترل تجهیزات انجام می شود، پنل میتر یا نمایشگر، یکی از تجهیزات بسیار ضروری می باشد. پنل میتر، یکی از انواع تجهیزات مورد استفاده در سیستم های اتواسیون صنعتی است که سیگنال آنالوگ ورودی را بصورت آنالوگ و یا دیجیتال نشان می دهد. بسیاری از پنل میترها، علاوه بر نمایش سیگنال ورودی قابلیت ارسال خروجی آلارم و آنالوگ را دارند و می توانند اطلاعات را به کامپیوتر ها منتقل کنند. پنل میترها مقدار ورودی را بصورت نمونه ولتاژی و یا جریانی دریافت می کنند، که این مقدار دریافتی در واقع بیانگر مقادیر اندازه گیری شده توسط سنسورها در فرآیند هستند.

×

سلام خوش آمدید

بر روی نام کارشناس فروش کلیک کرده و با او در واتساپ گفتگو کنید!

×