فرم نظرسنجی

به نظر شما قیمت محصولات ما نسبت به بقیه سایت ها چطور هست؟ *
اگر از ما خرید کردید از مدت زمان ارسال کالا راضی هستید؟ *

آیا از پاسخ گویی ما راضی هستید؟ *
آیا از سرعت سایت ما راضی هستید؟ *

اولین بار هست از سایت ما خرید می کنید؟ *
اینستاگرام ما را دنبال می کنید؟ *