فیلتر برگشت Hydroline

تماس بگیرید

فروش فیلتر برگشت Hydroline فیلتر های برگشت، مستقیماً بر روی مخزن و در مسیر برگشت روغن هیدرولیک به مخزن نصب می شوند. فیلتر های مستقر در بخش بازگشت روغن به مخزن، قادر هستند ذرات کوچک را جذب و جدا نمایند. فیلتر های برگشت ارزانتر از فیلتر های خط فشار می باشند. این نوع فیلتر در مدار هایی که دارای فشار پس زنی نسبتاً زیادی دارند، در مدار تعبیه و نصب نشود. کاتالوگ  فیلتر برگشت هیدرولاین

×

سلام خوش آمدید

بر روی نام کارشناس فروش کلیک کرده و با او در واتساپ گفتگو کنید!

×