تعمیر انواع بتونیر یا میکسر بتن در مبحث تعمیرات بتونیر، به عنوان یکی از تجهیزات اصلی در فرآیند بتن ریزی، توجه به عمر و نحوه نگهداری این تجهیز صنعتی مهم به نظر می رسد. بازرگانی الکترو اتکال به عنوان یک مرکز تخصصی در رابطه با تامین و تعمیرات بتونیر و سایر تجهیزات صنعتی توانسته است با اتکا به دانش فنی و گذشته ای پربار در این زمینه، راهکار های مفید و کاربردی را در زمینه بازگردانی انواع تجهیز صنعتی به چرخه تولید کشور داشته باشد.

×

سلام خوش آمدید

بر روی نام کارشناس فروش کلیک کرده و با او در واتساپ گفتگو کنید!

×