آکومولاتور هیدرولیک

تماس بگیرید

فروش انواع آکومولاتور هیدرولیک آکومولاتور هیدرولیکی چیست؟ انباره ها در سیستم های هیدرولیک اجزایی هستند که به حفظ فشار یکنواخت در خط کمک می نمایند. در زمانی که مدار به جریان زیادی نیاز داشته باشد، انباره می تواند در یک بازه زمانی کوتاه، مکملی برای جریان پمپ بوده و انرژی را برحسب نیاز ذخیره کرده و تحویل می دهد.در صورتی که فشار به طور ناگهانی در خط بالا رود. انباره این افزایش فشار را جذب کرده و از وارد آمدن ضربه به سیستم لوله کشی جلوگیری می نماید. درصورتی که فشار در خطوط مدار کاهش یابد، انباره به نحوی عمل می نماید که مدار را به حالت قبل از افت فشار باز می گرداند. به طور کلی وظیفه انباره ها یا وظیفه آکومولاتور عبارتند از: انرژی را ذخیره می کنند. ضربات ناگهانی را جذب می کنند. فشار ثابتی را برقرا می کنند. یکنواخت کردن فشار در مدار

×

سلام خوش آمدید

بر روی نام کارشناس فروش کلیک کرده و با او در واتساپ گفتگو کنید!

×