پمپ های شناور تمام استیل DAFU         
قیمت (ریال)قطر چاه (اینچ)ولتاژ (ولت)دهانه خروجی (اینچ)مقدار آبدهی (L/min)حداکثر ارتفاع (متر)قدرت*مدلردیف
******کیلو وات (kw)اسب بخار (hp)*1
121550000422021081071.524SPM5/172
157000000422021081582.234SPM5/253
*422021081582.234SPM5/25T4
پمپ های کفکش DAFU
قیمت (ریال)ولتاژ (ولت)دهانه خروجی (اینچ)مقدار آبدهی (m3/min)حداکثر ارتفاع (متر)قدرتمدلردیف
******کیلو وات (kw)اسب بخار (hp)*1
**22011.5120.250.33QDX1.5-12-0.25F2
**22011.5160.370.5QDX1.5-16-0.37F3
*3900000022011.5320.751QDX1.5-32-0.75F4
*39000000220110160.751QDX10-16-0.75F5
*59000000220119160.751WQD 6-166
*--------------2201212011.5WQD 6-187