شرح کالامشخصات فنیقیمت واحد (ریال)
موتور برق 1/2 کلووات
اینورتر
HG1210-G
موتور یک سیلندر چهار زمانه با تکنولوژی اینورتر
سیستم استارت.............................هندل دستی
حداکثر توان خروجی.....................1/2 کیلووات
خروجی.................................12V,4.0A DC
وزن دستگاه............................12 کیلوگرم
129950000
موتور برق 2/2 کیلو وات
اینورتر
HG1220-IG
موتور یک سیلندر چهار زمانه با تکنولوژی اینورتر
سیستم استارت................................ هندل دستی
حداکثر توان خروجی.....................2/2 کیلووات
خروجی...............................12V,5.0A;DC
وزن دستگاه.............................18/5 کیلوگرم
179500000
موتور برق 3/2 کیلووات
اینورتر
HG1230-IG
موتور یک سیلندر چهار زمانه با تکنولوژی اینورتر
سیستم استارت................................هندل دستی
حداکثر توان خروجی........................3/2 کیلووات
خروجی.................................12V,5.0A;DC
وزن دستگاه...............................33/5 کیلوگرم
269500000
موتور برق 3/5 کیلووات
اینورتر
HG3233
موتور یک سیلندر چهار زمانه با تکنولوژی اینورتر
سیستم استارت..........................هندل دستی
حداکثر توان خروجی..............................3/5 کیلووات
خروجی..............................12V,8.0A;DC
وزن دستگاه .................................41/5 کیلوگرم
149500000
موتور برق 4 کیلووات
اینورتر استارتی
مجهز به LED METER
HG3540
موتور یک سیلندر چهار زمانه با تکنولوژی اینورتر
سیستم استارت........................الکتریک استارت
دارای مولتی متر و استارت سوئیچی و آسان دارای
ولتاژ و آمپر یکنواخت و یکدست
حداکثر توان خروجی..............................4 کیلووات
خروجی....................................12V,8.0A;DC
وزن دستگاه ................................41/5 کیلوگرم
249500000