مدلشرححداکثر هدحداکثر دبیفازواتورودی و خروجیقیمت به ریال
LRP15-50/130پمپ سیرکولاتور 1/2 اینچ 13 سانتیمتری4.5/3.8/2.540/32/23تکفاز85/60/401/2*1/2 in17600000
LRP15-60/130پمپ سیرکولاتور 1/2 اینچ 13 سانتیمتری5.5/4.5/2.840/32/23تکفاز96/69/451/2*1/2 in17900000
LRP25-40/180پمپ سیرکولاتور 1 اینچ 18 سانتیمتری4.0/3.3/2.355/42/30تکفاز74/54/341*1 in20550000
LRP25-60/130پمپ سیرکولاتور 1 اینچ 13 سانتیمتری5.5/4.5/2.858/43/28تکفاز96/69/451*1 in20650000
LRP25-60/180پمپ سیرکولاتور 1 اینچ 18 سانتیمتری5.5/4.5/2.866/47/32تکفاز96/69/451*1 in22500000
LRP 25-80/180پمپ سیرکولاتور 1 اینچ 18 سانتیمتری7.1/6.5/5.5120/100/60تکفاز200/190/1601*1 in34400000
LRP25-120/180پمپ سیرکولاتور 1 اینچ 18 سانتیمتری11.5/10/6.367/38/22.5تکفاز270/245/1601*1 in36900000
LRP32-60/180پمپ سیرکولاتور 11/4 اینچ 18 سانتیمتری5.5/4.5/2.866/47/32تکفاز96/69/451 1/4*1 1/4 in23950000
LRP32-80/180پمپ سیرکولاتور 11/4 اینچ 18 سانتیمتری7.3/6.7/5.4167/100/60تکفاز270/245/1601 1/4*1 1/4 in37850000
LRP36-80F/200پمپ سیرکولاتور 11/4 اینچ 20 سانتیمتری فلنجی7.3/6.7/5.4170/113/65تکفاز270/245/1601 1/4*1 1/4 in41650000
LRP40-80F/250پمپ سیرکولاتور 11/4 اینچ 35 سانتیمتری فلنجی7.3/6.7/5.4170/113/65تکفاز270/245/1601 1/4*1 1/4 in45500000